+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat

Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

 

Pengenalan Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Hal ehwal pelajar dan alumni

Operasi Utama

Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar & Alumni

Jabatan ini mengendalikan urusan berkaitan pengurusan pentadbiran hal ehwal pelajar KUIPSAS. Ianya termasuklah fail dan rekod, disiplin pelajar, pengurusan aset dan inventori pejabat, pengurusan kewangan jabatan dan aktiviti pengantarabangsaan. Jabatan juga menguruskan rekod alumni dan aktiviti yang boleh mereka sumbangkan kepada komuniti setempat.

Jabatan Penempatan dan Kebajikan

Bertanggunjawab secara langsung berkaitan pengurusan kemudahan di asrama serta pengurusan kebajikan pelajar. Jabatan ini saling bekerjasama dengan Majlis Felo dan MPP KUIPSAS bagi mempastikan perkhidmatan yang diberikan kepada pelajar adalah yang terbaik.

Jabatan Sukan dan Aktiviti Pelajar

Jabatan ini bertanggungjawab bagi memberikan nilai tambah kepada pelajar dalam bentuk merancang dan melaksanakan aktiviti sukan, kebudayaan dan kokurikulum. Pelajar digalakkan menunjukkan potensi diri dan bakat melalui aktiviti-aktiviti yang dinyatakan di dalam 8 teras kokurikulum.

Jabatan Bimbingan . Kaunseling dan Kerjaya

Pengurusan emosi pelajar serta bimbingan dan khidmat nasihat berkaitan kerjaya mereka dipertanggungjawabkan kepada Jabatan Bimbingan Kaunseling dan Kerjaya. Jabatan ini akan merancang program dan kursus yang bersesuaian untuk pelajar dari semua peringkat di samping memberi bimbingan berkaitan emosi dan intelektual.

Loading...